Новини & Статии

Описание на снимката

Смел моряк бъди

Прочетете

Събития в ЦСОП-Варна

Описание на снимката

Материална база

Центърът разполага с девет учебни кабинета и ерготерапевтично пространство. Стремим се да осигурим безопасна, стимулираща и подкрепяща среда, съобразена с нуждите на децата и младежите

Учебни кабинети

Терапевтични зали

Кабинет по готварство

Училищен двор

Подкрепете ни

С ВАШАТА ПОДКРЕПА подобряваме учебната среда за повече от 150 деца и младежи, които се обучават и получават терапия в ЦСОП-Варна!